اخبار
title

گزارش تصویری دومین روز حضور گروه صنعتی پارس ساختار در نمايشگاه بين المللى متال اکسپو ترکیه در شهر استانبول

۷ مهر ۱۴۰۱
گزارش تصویری دومین روز حضور گروه صنعتی پارس ساختار در نمايشگاه بين المللى متال اکسپو ترکیه در شهر استانبول