اخبار
title

نخستین روز حضور غرفه صنعت و معدن گروه صنعتی پارس ساختار در نمایشگاه بین المللی متال اکسپو استانبول

۶ مهر ۱۴۰۱
نخستین روز حضور غرفه صنعت و معدن گروه صنعتی پارس ساختار در نمایشگاه بین المللی متال اکسپو استانبول